Actiepunten

Wanneer afgesproken

Wie

Termijn

Bijzonderheden

Verfraaiing entrees Lichtenvoorde

15-05-2017

Annelies

 

Annelies en Henk A. hebben ideeën aangedragen

Optimalisering handhaving door gemeente

13-03-2017

Hele BW

Dringende meldingen doorgeven aan André.

Minder dringende meldingen doorgeven aan Henk B.

José van Tull van Waterschap Rijn en Ijssel uitnodigen

04-09-2017

Henk B.

Voor volgende vergadering

 

Bomenbeleidsplan

 

 

 

13-03-2017

 

 

15-05-2017

 

 

André, Carel, Henk B, Niek en Jaap

André, Carel, Henk B, Niek en Jaap

 

In welke projecten kan de BW iets betekenen?

 

Er is/wordt een lijst met concrete plannen opgesteld.

Solitaire bijzondere bomen

04-09-2017

André, Carel, Henk B., Niek en Jaap

Op korte termijn

Niek Donderwinkel verstuurd de brieven naar eigenaren bomen

Rapport reddingsplan bomen Maliebaan

04-09-2017

Jaap

 

Plan staat geparkeerd

Project Rustplaats; afspraken maken met John Berentsen en Maarten Minkjan

04-09-2017

Henk A.

Wanneer A18 gereed is

Plan staat geparkeerd

Publiceren ‘bomenverhaal’ in Groenlose Gids en Elna

04-09-2017

 

maandelijks

Dyon heeft via Facebook oproep gedaan.

Meldingen bomenkap

04-09-2017

André

z.s.m.

Eiken bij Harreveldseweg, André vraagt na of hier een kapvergunning voor is aangevraagd

Meldingen bomenkap

04-09-2017

André

z.s.m.

Boom bij Lindeboomweg, Harreveld. Deze is volgens André beschermd. Hij kijkt dit na

d.d. 4 september 2017

Amerikaanse eik bg

© Bomenwacht-Oostgelre 2021