Actiepunten

Wanneer afgesproken

Wie

Termijn

Bijzonderheden

Entrees kernen en invalswegen

15-01-2018

Annelies en Henk A.

 

De bomenpoort bij de Zegendijk in Zieuwent gaat niet door i.v.m. kabels en leidingen

Bermbeheer brochure15-01-2018André, Carel, Henk B, Niek en Jaap

In voorjaar wordt brochure verstuurd

Brochure wordt verstuurd naar bewoners buitengebied

Excursie organiseren

15-01-2018

Carel en Karel

Juni 2018

Wordt in Elna en Groenlose Gids kenbaar gemaakt

Voorstel om ruimte met bestemming “boom”, bij Dijkstraat

15-01-2018

André vraagt cluster Ruimtelijke Ordening

Vóór 12 maart 2018

Plan Dijkstraat Lichtenvooorde

Boomplantdag 2018 – 14 maart

15-01-2018

Carel

februari

Carel neemt contact op met Antoon Bleumink voor locaties

Solitaire bijzondere bomen – opnieuw vergadering plannen werkgroep

13-11-2017

André, Carel, Henk B., Niek en Jaap

 

Proces loopt

Publiceren ‘bomenverhaal’ in Groenlose Gids en Elna

13-11-2017

Dyon

maandelijks

Project slaat aan

Rapport reddingsplan bomen Maliebaan

04-09-2017

Jaap

 

Plan staat geparkeerd

Project Rustplaats; afspraken maken met John Berentsen en Maarten Minkjan

04-09-2017

Henk A.

Wanneer A18 gereed is

Plan staat geparkeerd
Optimalisering handhaving door gemeente

13-03-2017

Hele BW

 

Dringende meldingen doorgeven aan André.

Minder dringende meldingen doorgeven aan Henk B.

d.d.  15 januari 2018

Amerikaanse eik bg

© Bomenwacht-Oostgelre 2021