2015 07 01 20.15.31

 

Concept ontwerp Armenbegraafplaats Groenlo

  • Rustplaats3
  • 2015-07-01 21.07.25
  • RustplaatsTop
  • Rustplaats1
  • Rustplaats2
  • 2015-07-01 21.07.31
  • 2015-07-01 20.15.31
  • 2015-07-01 20.15.41

Situatieschets:
De grens van de begraafplaats wordt gemarkeerd door diverse poeren op de hoekpunten. Ook in het midden van de plek staan nog een paar poeren (voor het parkeren van voertuigen of ontvangstruimte?). Er zijn geen zichtbare stenen of graven. Bij de ingang, aan de twenteroute, staan twee poeren met een simpel oud scheefgezakt hekwerk. Geflankeerd door twee rode beuken van redelijke omvang.

Lokatie: Eibergseweg (t.o. BP tankstation De Laarberg) te Groenlo

Situatieschets
De grens van de begraafplaats, hooguit 20x20 wordt gemarkeerd door vierpoeren in het midden van het bos. Ook op de hoeken van het gehele bosterrein staan poeren (met verroest prikkeldraad.). Geen zichtbare stenen of graven.Zo te zien komt er bijna nooit iemand. Er ligt een beetje rommel.
Bij de ingang, aan de Twenteroute, staan twee poeren met een simpel oud scheefgezakt hekwerk. Geflankeerd door twee rode beuken van redelijke omvang.
Heeft sinds 1985 bestemming 'Bos van landschappelijke waarde'.

Bomen, struiken en ondergroei
Omringd door een rij redelijk oude beuken die ooit als haag hebben gediend (gekenmerkt door bijzondere vorm). Zo her en der een paar Haagbeuken!, Zomereiken en Amerikaanse eiken, armetierige struiken waaronder Vuilboom.Kruidlaag nihil,aan de rand echter Gewone salomonzegel een soort veel voorkomend in oude bossen.

Achter de begraafplaats is een voormalige vuilnisstort. Nog veel puin en metershoog onkruid Grote populieren, voornamelijk aan de rand. Ook diverse soorten iepen!!! als boom en als struik. Waarschijnlijk stonden er veel meer populieren, gezien de restanten, maar mogelijk zijn deze gekapt (illegaal gekapt, uit het zicht?)Volgens overlevering (Bennie Stortelder) zijn deze populieren eind jaren zestig - begin zeventig geplant.
Twee poeren met hekwerk markeren de ingang van de vuilnisstort.

Ideeën
A Gedenkpark, bezinningsplek, rustplek. De locatie leent zich ertoe, want de N18 wordt verplaatst en de Twenteroute wordt een rustige parallelweg. Gedenkbos in Neede zou model kunnen staan.
BGedenkboom planten.
Hoe?
De plek open maken door o.a. veel struiken (Vuilbomen laten staan!) te verwijderen, slechte bomen omhakken en de gezonde be- en onderhouden. Natuurlijke vegetatie bevorderen met stinsenplanten of parkplanten.Bankenplaatsen, poeren en hekwerk opknappen (zonder prikkeldraad natuurlijk),Informatiepanelen plaatsen (wie zijn er begraven, geschiedenis van deze plek, het galgenveld erbij betrekken?
Opdat de arme, onbekenden die er zijn begraven toch nog aandacht krijgen.

 

Amerikaanse eik bg

© Bomenwacht-Oostgelre 2024