Boom in de Wei

 

De Bomenwacht Oost Gelre
De leden van de Bomenwacht hebben de ambitie om de kwaliteit van bomen én het boombestand in de gemeente Oost Gelre te verbeteren. Ook wil de Bomenwacht de inwoners uit Oost Gelre meer betrekken bij het openbaar groen, met name bij bomen.

Visie
Bomen zijn beeldbepalend; ze geven identiteit aan ons dorp, onze stad en het omringende landschap. Bomen hebben een grote ecologische en cultuurhistorische waarde en zorgen voor een eigen microklimaat. Bomen dragen op deze wijze bij aan ons welzijn.
Het bomenbestand staat echter onder druk door verstedelijking, schaalvergroting in de landbouw en aanpassingen in de infrastructuur.
We willen het huidige bomenbestand borgen door het te beschermen en ruimte te bieden. Daarnaast is het belangrijk voor de toekomst om bomen duurzaam aan te planten.

Taken en werkzaamheden
• Samenwerken met de afdelingen Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer en Openbaar Groen en Landschap van de gemeente Oost Gelre
• Signaleren en rapporteren van situaties waarbij bomen gevaar lopen
• Aangeven dat bij sloop- en bouwwerkzaamheden bomen beter beschermd moeten worden
• Erop wijzen dat gevelde / te vellen bomen vervangen moeten worden
• Adviseren over handhaving van de regelgeving over boombescherming
• Projecten opzetten waarbij nieuwe bomen, heesters en planten aangebracht kunnen worden
• Nazorg leveren bij nieuwe aanplant van bomen
• Meedenken over bermbeheer
• Publicaties verzorgen in ELNA, Groenlose Gids en andere media over bijzondere bomen
• Wandeltochten, fietsroutes en excursies organiseren.
• Lezingen en lessen organiseren over bomen, openbaar groen en landschap

Organisatie
De bomenwacht is op initiatief van de gemeente Oost Gelre in oktober 2013 opgericht door een aantal betrokken inwoners.
De Bomenwacht bestaat uit een vaste groep leden met een dagelijks bestuur.
De leden zitten op persoonlijke titel in de Bomenwacht.

Gemeente Oost Gelre
Een ambtelijke vertegenwoordiger van de gemeente Oost Gelre zal de Bomenwacht in raad en daad bijstaan. Indien nodig zal de gemeente, op basis van een organisatie- en actieplan, de bomenwacht ook financieel steunen.
De bomenwacht zal het college gevraagd en ongevraagd adviseren over bomen en openbaar groen.

 

1900033 393834024089724 831931119 n

1900033 393834024089724 831931119 n

10169231 393834090756384 1400294764 n

10169231 393834090756384 1400294764 n

1625697 393834030756390 633378507 n

1625697 393834030756390 633378507 n

1520815 393834130756380 1036404078 n

1520815 393834130756380 1036404078 n

10151964 393834104089716 233177293 n

10151964 393834104089716 233177293 n

 

 

Amerikaanse eik bg

© Bomenwacht-Oostgelre 2024