boomwacht

Eerste van 200 bomen geplant door Bomenwacht Oost Gelre

Zieuwent - Zaterdag 17 januari is de eerste boom geplant in het kader van het door de Bomenwacht gemeente Oost Gelre in het leven geroepen project 'Mot kunn'n!''De eerste boom in een reeks van circa tweehonderd exemplaren, een zwarte els, werd geplant bij de boerderij van de familie Stoltenborg aan de Kevelderstraat in Zieuwent.
Na het nuttigen van een kop koffie met de traditionele krentenwegge, was het Jaap Cannegieter, voorzitter van de Bomenwacht Oost Gelre, die aangaf dat deze voor de gehele gemeente werkzame, op initiatief van gemeenteambtenaar André te Brake in het leven geroepen werkgroep inmiddels ruim een jaar bestaat. De Bomenwacht bestaat uit een groep betrokken Oost Gelrenaren en heeft tot doel om de betrokkenheid van de burgers van Oost Gelre bij het openbaar groen en met name de bomen te verhogen. Daarnaast bevordert de Bomenwacht de kwaliteit en instandhouding van waardevolle bomen.

"Het uitgangspunt is een soort participatiegedachte, waarbij er aandacht wordt besteed aan de natuur in het algemeen en aan het hebben van voldoende bomen in met name de buitengebieden in het bijzonder. Na een totaalinventarisatie is er vorig jaar reeds een prijsvraag uitgeschreven, waarop het niet onverdienstelijke aantal van twintig reacties binnen kwamen. Anton Stortelder uit Zieuwent ging uiteindelijk met de hoofdprijs aan de haal."

Vervolgens heeft men het uit de koker van Stortelder komende project 'Mot kunn'n!' opgestart om zodoende op maatschappelijk mooie plekken in de gehele gemeente Oost Gelre meer bomen geplant te krijgen. Dit alles heeft te maken met het feit dat het landschap in de afgelopen decennia als gevolg van schaalvergroting ten behoeve van de landbouw sterk is veranderd. Aan alle grondeigenaren van de buitengebieden is gevraagd of ze belangstelling hadden om op hun grond bomen te planten en die vervolgens vrij uit te laten groeien.
Volgens Cannegieter hebben daarop circa veertig grondeigenaren gereageerd. Omdat er belangstellenden zijn, die meer dan één boom geplant willen hebben, heeft het project tot op dit moment tot resultaat dat er zo'n slordige tweehonderd bomen worden geplant. Na de boom bij de familie Stoltenborg zullen de overige bomen in de loop van deze maand of volgende maand worden geplant. Met het totale project wordt bewerkstelligd dat er over pakweg tachtig jaar weer een groot aantal landschappelijk beeldbepalende bomen in de gemeente Oost Gelre zullen staan.

Vermaat-Dijkstra

Vermaat-Dijkstra

a201610

a201610

51Wilgendijk-Zieuwent

51Wilgendijk-Zieuwent

a20166

a20166

v215

v215

a20168

a20168

19184 686480434811414 3190460523097991173 n

19184 686480434811414 3190460523097991173 n

217

217

LantherswegZieuwent

LantherswegZieuwent

a20161

a20161

KunnerijZieuwent

KunnerijZieuwent

11071543 776034742487012 118293161769473504 n

11071543 776034742487012 118293161769473504 n

a20162

a20162

v214

v214

v213

v213

52WilgendijkZieuwent

52WilgendijkZieuwent

57Zegendijk-Zieuwent

57Zegendijk-Zieuwent

10981749 776034715820348 7475500578844708254 n

10981749 776034715820348 7475500578844708254 n

v202

v202

boomwacht

boomwacht

mott kunn n

mott kunn n

a20164

a20164

Vermaat-Dijkstra-Lievelde

Vermaat-Dijkstra-Lievelde

a20163

a20163

53winnaars-bomenstichting-Wentholtpark

53winnaars-bomenstichting-Wentholtpark

56Zegendijk-Zieuwent

56Zegendijk-Zieuwent

a20165

a20165

B7txBH2CMAIMqAQ

B7txBH2CMAIMqAQ

a20169

a20169

B7txBVTCUAEHcfU

B7txBVTCUAEHcfU

203

203

Amerikaanse eik bg

Commissie "Een gratis boom voor elke boer: Mot kun'n"

André te Brake

Niek Donderwinkel

Carel ten Have

Jaap Cannegieter

© Bomenwacht-Oostgelre 2024